Maj to intensywny okres dla maturzystów, który przepełniony jest licznymi egzaminami. W zależności od własnych preferencji i umiejętności uczniowie sami wybierają przedmioty, które chcą zdawać na poziomie rozszerzonym. Na poziomie podstawowym obowiązkowe są egzaminy z trzech przedmiotów: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego nowożytniego. Ponadto, z języka polskiego i angielskiego obligatoryjna jest również matura ustna. Zacznij odpowiednio wcześnie przygotowania i przekonaj się, że matura – język polski nie jest wcale taka straszna!

Z czego składa się matura pisemna z języka polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części: części sprawdzającej umiejętność wykonywania zadań na podstawie podanego tekstu oraz części związanej z otwartą wypowiedź pisemną. Część pierwsza polega na wykonywaniu różnych zadań w odniesieniu do podanego tekstu. Polecenia mogą dotyczyć aspektów gramatycznych, czytania ze zrozumieniem lub napisania streszczenia. 

Część druga polega na stworzeniu dużej wypowiedzi pisemnej na zadany temat. Maturzysta ma do wyboru dwa tematy. Jeden z nich jest rozprawką związaną z dołączonym tekstem literackim lub dramatycznym, natomiast drugi jest interpretacją zamieszczonego wiersza. Obie opcje powinny mieć około 250 wyrazów. 

Na wykonanie całego egzaminu maturalnego uczeń ma 170 minut i może zdobyć maksymalnie 70 punktów: 20 punktów za część testową oraz 50 za wypracowanie.

Jak wygląda egzamin ustny z polskiego?

Matura ustna ma na celu sprawdzenie umiejętności swobodnej wypowiedzi na zadany temat, która jest poprawna językowo, logiczna i zgodna z tematem. Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części:

– przygotowanie (15 minut),

– wypowiedź maturzysty w formie monologu (10 minut),

– rozmowa maturzysty z zespołem egzaminującym (5 minut).

Uczeń losuje pytanie, które zawsze związane jest z pewnym tekstem kultury (literackim, ikonicznym lub związanym z zakresem wiedzy o języku). Następnie ma 15 minut, aby przygotować samodzielną, 10-minutową wypowiedź na zadany temat, która powinna nawiązywać do podanego tekstu oraz odwoływać się do innych treści.