Matura – język polski. Jak zaplanować naukę

Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu młodego człowieka, który jest zwieńczeniem kilku lat nauki w szkole średniej. Przygotowania do niej trwają zwykle od kilku miesięcy do nawet kilku lat, ale odpowiednie rozplanowanie działań na pewno ułatwi ten czas. Matura z języka polskiego jest jednym z obowiązkowych egzaminów, do których maturzysta zobligowany jest podejść. Składa się z części pisemnej oraz ustnej. Osoby chętne mogą również zdecydować się na zdawanie jej na poziomie rozszerzonym. Przekonaj się, że przy odpowiednim planie matura – język polski może być zdana na 100%!

Dobra znajomość lektur na start

Dobre opanowanie tematyki obowiązkowych treści literackich przyda się zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym. Jednym z elementów matury pisemnej z polskiego jest wypowiedź pisemna. Do wyboru jest analiza wiersza lub rozprawka problemowa. Zdecydowana większość uczniów wybiera tę drugą opcję, która najczęściej związana jest z treścią lektur lub wymaga zamieszczenia takiego odwołania w treści wypowiedzi. Podczas matury ustnej również niezbędne jest odwołanie się do innych treści literackich, dodatkowo można wylosować pytanie bezpośrednio związane z jakąś lekturą.

Podstawowe informacje teoretyczne

Podczas przygotowań do egzaminu z języka polskiego warto również uporządkować swoją wiedzę teoretyczną. W tym obszarze należy skupić się zarówno na powtórkach gramatycznych, jak i na ogólnej wiedzy dotyczącej różnych epok i ich przedstawicieli. Ta wiedza może okazać się niezbędna, aby poradzić sobie z pierwszą częścią matury pisemnej, która jest testem wiedzy. 

Na koniec – arkusze maturalne

Schemat zadań na maturze z języka polskiego jest dość powtarzalny, dlatego w ramach przygotowań warto wykonywać wiele próbnych matur np. z poprzednich lat lub wykorzystać arkusze maturalne. Takie arkusze wyglądają dokładnie tak, jak prawdziwa matura, jednak zawierają szczegółowe odpowiedzi i wyjaśnienie toku postępowania. Możesz również sprawdzić, czy czas przewidziany na ten egzamin jest dla Ciebie wystarczający i podczas wykonywania zadań włączyć sobie stoper.

Jak dobrze przygotować się do matury z języka polskiego

Matura z języka polskiego co roku wywołuje wśród uczniów wiele stresu. Aby zniwelować zdenerwowanie, warto do egzaminu zacząć przygotowywać się wcześniej. Najpierw wyposażmy się jednak w podstawowe podręczniki oraz polecane przez nauczycieli dodatkowe pomoce naukowe. Upewnijmy się też, jaka forma nauki nam najbardziej odpowiada (krótkie sesje z małą liczbą przerw, a może dłuższe posiedzenia z częstszymi przerwami). Czy Matura język polski książka dostępna w księgarni internetowej jest trudna? Jak upewnić się, że zdamy ten egzamin maturalny na dobrym poziomie?

Wyrobienie w sobie dobrych nawyków

Im wcześniej zaczniemy przygotowania, tym więcej czasu będziemy mieć do tego, aby wyrobić w sobie te dobre, a nie złe nawyki. Warto śledzić popularne strony, które zajmują się efektywną nauką i na podstawie zdobytych na nich informacji, wybrać te metody, które są dla nas najbardziej atrakcyjne. Nigdy nie zostawiajmy nauki na ostatnią chwilę. Przeładowanie wiedzą bardzo często sprawia, że nas umysł staje się po prostu o wiele mniej wydajny i miesza ze sobą poszczególne fakty. Zamiast próbować poznać wszystko na raz, bądźmy cierpliwi i podzielmy sobie wiedzę, którą musimy zdobyć na kategorie. Część sesji możemy poświęcić na zagadnienia gramatyczne i stylistyczne, a część na czytanie lektur i ich analizę. Większe zróżnicowanie da nam wrażenie, że czynność nauki nie jest tak powtarzalna i rutynowa. 

Powoli do celu

Świetnym rozwiązaniem jest przyswajanie wiedzy w mniejszych dawkach. To sprawi, że do nauki nie będziemy podchodzić z niechęcią, ale zajmiemy się nią z myślą, że potrwa tylko chwilę. Oczywiście, jeśli mamy chęć przedłużenia sesji nauki, jak najbardziej możemy to zrobić. W tym wszystkim chodzi przede wszystkim o to, aby nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Kolejnym krokiem, który zwiększy naszą pewność podczas egzaminu maturalnego, jest wyrobienie sobie nawyku rozwiązywania przykładów arkuszy maturalnych. Dzięki temu podczas egzaminu sam test nie przerazi nas swoją formą i wyglądem, a wszystko w nim będzie jasne. 

Matura – język polski. Poznaj jej przebieg

Maj to intensywny okres dla maturzystów, który przepełniony jest licznymi egzaminami. W zależności od własnych preferencji i umiejętności uczniowie sami wybierają przedmioty, które chcą zdawać na poziomie rozszerzonym. Na poziomie podstawowym obowiązkowe są egzaminy z trzech przedmiotów: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego nowożytniego. Ponadto, z języka polskiego i angielskiego obligatoryjna jest również matura ustna. Zacznij odpowiednio wcześnie przygotowania i przekonaj się, że matura – język polski nie jest wcale taka straszna!

Z czego składa się matura pisemna z języka polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części: części sprawdzającej umiejętność wykonywania zadań na podstawie podanego tekstu oraz części związanej z otwartą wypowiedź pisemną. Część pierwsza polega na wykonywaniu różnych zadań w odniesieniu do podanego tekstu. Polecenia mogą dotyczyć aspektów gramatycznych, czytania ze zrozumieniem lub napisania streszczenia. 

Część druga polega na stworzeniu dużej wypowiedzi pisemnej na zadany temat. Maturzysta ma do wyboru dwa tematy. Jeden z nich jest rozprawką związaną z dołączonym tekstem literackim lub dramatycznym, natomiast drugi jest interpretacją zamieszczonego wiersza. Obie opcje powinny mieć około 250 wyrazów. 

Na wykonanie całego egzaminu maturalnego uczeń ma 170 minut i może zdobyć maksymalnie 70 punktów: 20 punktów za część testową oraz 50 za wypracowanie.

Jak wygląda egzamin ustny z polskiego?

Matura ustna ma na celu sprawdzenie umiejętności swobodnej wypowiedzi na zadany temat, która jest poprawna językowo, logiczna i zgodna z tematem. Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części:

– przygotowanie (15 minut),

– wypowiedź maturzysty w formie monologu (10 minut),

– rozmowa maturzysty z zespołem egzaminującym (5 minut).

Uczeń losuje pytanie, które zawsze związane jest z pewnym tekstem kultury (literackim, ikonicznym lub związanym z zakresem wiedzy o języku). Następnie ma 15 minut, aby przygotować samodzielną, 10-minutową wypowiedź na zadany temat, która powinna nawiązywać do podanego tekstu oraz odwoływać się do innych treści.